Giỏ hàng

Vùng nguyên liệu của C.O.C

Từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã tìm hiểu và phát triển cà phê hơn 10 vùng nguyên liệu Việt Nam. Mỗi vùng nguyên liệu có đặc trưng riêng về văn hóa thu hoạch cũng như chất đất và khí hậu.

Vùng nguyên liệu Tây Bắc

Điện Biên, Sơn La

Vùng nguyên liệu Trung Bộ

Khe Sanh - Quảng Trị

Vùng nguyên liệu Tây Nguyên

Lâm Đồng: Lâm Hà, Bảo Lộc, Đà Lạt

Đắk Lắk

Đắk Nông

Gia Lai

Kontum

 

 
index