Giỏ hàng

Con người của C.O.C

Chúng tôi là một tập thể gắn kết, dành tình yêu cháy bỏng cho hạt cà phê, chúng tôi yêu cả những điều xung quanh cà phê, những người dành phần hồn để thưởng thức cà phê, những barista chú tâm tạo nên cốc cà phê ngon, những thợ rang dành tâm huyến cho mẻ cà, những nông dân chăm chỉ chế biến nên những hạt nhân xanh chuẩn mực.

Chúng tôi vui vẻ, chính trực, mình bạch và thích chia sẻ về cà phê.

Chúng tôi phóng khoáng, thích các hoạt động cộng đồng, thích sự sáng tạo.

Đôi khi chúng tôi hơi tưng tửng và điên.

Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn luôn ở đây, chúng tôi là điểm chạm kết nối bạn với 10 vùng nguyên liệu cà phê ngon nhất Việt Nam.

 
index