Giỏ hàng

Lê Quốc Hảo (Admin I Love Coffee Home Vietnam)

Tôi rất thích các sản phẩm của C.O.C Saigon, đặc biệt là dòng cà phê Liberica với hương thơm mạnh mẽ và dày hơn cả hạt Sidamo của Ethiopia

Từ khóa

 
index